Polyfarmasi betyr bruk av flere legemidler samtidig.

Polyfaramsi kan gi uventede interaksjoner og uønskede virkninger og bivirkninger. Polyfarmasi kan også gi bedre virkning med en kombinasjon av forskjellige legemidler, istedetfor stor dose av et legemiddel. Ofte vanlig hos eldre.

Polyfarmasi gir dårligere compliance?

Polyfarmasi er ofte forbundet med dårlig compliance (oppfølging) hos pasientene.

Mange pasienter føler det er bedre å kun ta en medisin enn tre forskjellige. Faktum er imidlertid at det i mange tilfeller er bedre å ta tre forskjellige enn en. Dette fordi tre forskjellige legemidler kan gi bedre effekt og mindre bivirkninger enn en stor dose av kun ett legemiddel.

I medisinen kan vi si at 1+1 ikke alltid er 2. Noen ganger er 1+1=3. Polyfarmasi er derfor ofte brukt med god effekt.

===   >>>   Neste side, klassiske kjennetegn på betennelse

Start typing and press Enter to search