Med en agonist, menes i medisinen et legemiddel som bindes til en reseptor, og gir tilsvarende effekt som en naturlig forekommende signalsubstans. En agonist brukes for å forsterke effekten av en funksjon i kroppen. F.eks dersom det ikke produseres nok av et hormon.

En agonist regnes som det motsatte av en antagonist

===>>>Neste side, førstepassasje effekten

Antagonist
Biologisk tilgjengelighet
Distribusjonsvolum
Individuell respons på legemidler
Førstepassasjeeffekten
Generisk navn
Hjertemedisiner (blodtrykksmedisiner)
Interaksjon
NSAIDs – Non Steroid Anti Inflammatory Drugs
Placebo
Polyfarmasi
Seponere
Synonympreparat
Terapeutisk vindu
Toksisk, mutagen og teratogen effekt
Toleranseutvikling
Glukokortikoider
Farmakologi

Start typing and press Enter to search