Med en agonist, menes i medisinen et legemiddel som bindes til en reseptor, og gir tilsvarende effekt som en naturlig forekommende signalsubstans. En agonist brukes for å forsterke effekten av en funksjon i kroppen. F.eks dersom det ikke produseres nok av et hormon.

En agonist regnes som det motsatte av en antagonist

===>>>Neste side, førstepassasje effekten

Start typing and press Enter to search