Et synonympreparat er preparat (legemiddel/medisin) som har samme virkestoff, styrke og adnimistrasjonsform som et annet preparat. 

===>>>, Neste side, seponering av medikament

Start typing and press Enter to search