En antagonist er et legemiddel eller annen substans som kan binde seg til en reseptor uten at den har noen virkning annet enn å blokkere reseptoren. Slik hindrer den reseptorens aktivitet å fungere. Slik stabiliserer den tilstanden reseptoren var i når antagonisten bandt seg.

En antagonist er det motsatte av en agonist, som er et legemiddel som stimulerer reseptoren.

===>>> Neste side: Agonist

Start typing and press Enter to search