Med toleranseutvikling menes at toleransen for et gitt legemiddel øker med tiden. Det kreves stadig større doser av legemiddelet for å oppnå ønsker effekt. Dette skjer fordi målmolekylet gradvis tilpasser seg legemiddelet slik at det etterhvert trengs større dose for kraftigere stimulering av målmolekylet.

De legemidler som er mest kjent for dette er benzodiazepiner og opioider. Det skjer også med levodopa som stimulerer til produksjon av dopamin (parkinsons sykdom) og nitroglyserin (glyseroltrnitrat).

Toleranseutvikling kan også forekomme for bivirkninger. Eksempel på et legemiddel med toleranseutvikling er morfin

===>>>   Neste uttrykk, placebo- effekten

Agonist
Antagonist
Biologisk tilgjengelighet
Distribusjonsvolum
Individuell respons på legemidler
Førstepassasjeeffekten
Generisk navn
Hjertemedisiner (blodtrykksmedisiner)
Interaksjon
NSAIDs – Non Steroid Anti Inflammatory Drugs
Placebo
Polyfarmasi
Seponere
Synonympreparat
Terapeutisk vindu
Toksisk, mutagen og teratogen effekt
Glukokortikoider
Farmakologi

Start typing and press Enter to search