Responsen eller virkningen et legemiddel har varierer fra person til person. En person kan for eksempel oppleve en sterk smertedempende effekt av et smertestillende legemiddel mens en annen knapt merker noen forskjell.

Under følger en kort oversikt over de viktigste individuelle faktorene som påvirker individuell respons

Alder

 • Nyfødte og små barn har ikke ferdig utviklede organer. Dette gjelder spesielt leveren og nyrene, to organer som er viktige for eliminasjon av legemidler. Dette medvirker til at medikamenter får en sterkere effekt enn når personen er blitt eldre
 • Hos eldre skjer det en del fysiologiske forandringer der flere fysiologiske funksjoner endrer seg. For eksempel vil nyrene tape mye av sin kapasitet og dermed vil ikke legemidler kunne elimineres og skilles ut av kroppen like raskt som tidligere.

Vekt

 • Volumforskjeller (vekt og høyde) kan gi ulik konsentrasjon av legemidler i kroppen
 • Større volum vil kunne gi større overflate der legemidlene skal virke og de vil kunne virke dårligere på mennesker med stort volum. Disse må gjerne ha større doser
 • Forskjell på vev. Muskel- vev kontra fett- vev vil kunne påvirke distribusjon og opptak av ulike legemidler

Enzymaktiviteten i lever

 • er genetisk forskjellig hos forskjellige mennesker
 • Noen mennesker har enzymer som andre ikke har. Dette kan få store konsekvenser ift legemidler.

Sykdom

 • Sykdom kan ha stor innvirkning på effekten av legemidler
 • Spesielt sykdom i eliminasjonsorganene lever og nyrer. Dette vil gi langsommere eliminasjon/utskillelse og dermed større effekt av legemiddelet.
 • Sykdom i tarmsystemet, f.eks diarè eller kronisk sykdom vil kunne gi dårligere opptak og dermed lavere effekt

Polyfarmasi

 • Dvs bruk av to eller flere legemidler samtidig. Man vil da kunne få interaksjoner som gjør at legemidlene virker annerledes enn de ellers ville ha gjort

Placebo

 • Har med mottakers forventinger og tro på om legemiddelet virker. Ved stor tro på god virkning vil legemiddelet kunne virke bedre enn det ellers hadde gjort.

Compliance

 • Graden av oppfølging pasienten har ift legens ordrer/anbefalinger. God compliance vil gi bedre virkning.

Toleranseutvikling

 • Ved gjentatt bruk av et legemiddel vil man kunne oppleve større toleranse for dette legemiddelet og det kreves da større doser for tilsvarende effekt. Dette kommer av at reseptorene tilpasser seg agonisten/antagonisten og dermed tåler mer av denne uten at ønsket effekt oppnås.

===>>>, Neste side; Toksisk, mutagen og teratogen effekt

Start typing and press Enter to search