Dette er førstepassasjeeffekten:

  1. Fra tarmsystemet samles veneblodet i vena porta
  2. Blodet ledes så gjennom leveren, før det føres ut i den systemiske sirkulasjonen
  3. I løpet av passasjen gjennom leveren, kan legemidler og andre stoffer tas opp av leveren og dermed altså fjernes fra sirkulasjonen
  4. Noen legemidler fjernes raskt og i stor grad, mens for andre er det lite som fjernes. Dette kalles å ha lav eller høy førstepassasjemetabolisme.

Høy førstepassasjemetabolisme

Dersom et legemiddel har høy førstepassasjemetabolisme, vil en stor grad av legemiddelet fjernes fra blodbanen. Legemiddelet vil da miste sin effekt. Årsaken til dette er at en mindre del av legemiddelet da blir fraktet til cellene i de forskjellige vevene i kroppen. Legemiddelet mister altså sin effekt når leveren metaboliserer dem.

Lav førstepassasjemetabolisme

Og motsatt, dersom et legemiddel har lav førstepassasjemetabolisme, vil det virke med større effekt, fordi en mindre andel av legemiddelet tas ut av blodbanen i passasjen gjennom leveren. Dermed kommer en større mengde virkestoff inn i blodbanen, og frem til mottakercellene.

===>>>   Neste side, biologisk tilgjengelighet

Start typing and press Enter to search