Uttrykket placebo, eller placeboeffekten benyttes om et legemiddel dersom det gir bedre effekt enn det som er forventet utfra preparatets farmakologiske egenskaper.

I undersøkelser har man gjerne en gruppe som kalles for «placebo». I denne gruppen vet som oftest verken den som deler ut medisinene eller mottaker at de kun får en «placebo», dvs en pille uten virkning. Placeboeffekten brukes om den effekten som oppstår utover forventet virkning, når en bruker forventer en god effekt av en medisin.

Dersom en pasient får utdelt en medisin som man vet han/hun er blitt immune mot og den likevel har virkning, så kalles det også for placeboeffekt.

=== >>> Neste side, seponere

Start typing and press Enter to search