Med terapeutisk vindu menes differansen mellom den minste dosen som gir effekt og den dosen som gir overdosering. Med et lite terapeutisk vindu er det liten differanse mellom virkning og uønsket bivirkning. Det er vanskeligere å dosere et legemiddel med liten terapeutisk bredde. Ofte må man da måle serumkonsentrasjonen av legemiddelet for å være sikker på å ikke overdosere.

Eksempler på slike legemidler er lithium som gis ved bipolar affektiv lidelse (manisk depressiv lidelse) og Fenytoin som gis ved epilepsi.

===>>>   Neste uttrykk, generisk navn

Start typing and press Enter to search