Agonist

Med en agonist menes i medisinen et legemiddel som bindes til en reseptor og gir tilsvarende effekt som en normal signalsubstans. En agonist brukes for å forsterke effekten av en funksjon i kroppen dersom det f.eks ikke produseres nok av et hormon.

===>>>Neste side, førstepassasje effekten