Toksisk, mutagen og teratogen effekt

I forbindelse med utvikling av nye legemidler snakkes det ofte om toksiske, mutagene og teratogene effekter.

Toksisk effekt – Forgiftning

Mutagen effekt – Gir mutasjoner og endringer i arvematerialet. Det snakkes her spesielt om kreft

Teratogen effekt – Gir misdannelser hos foster

===>>>   Neste utttrykk, distribusjonsvolum


Legg igjen en melding