Seponere

Å seponere et medikament betyr i medisinsammenheng å avslutte behandling med dette medikamentet. Legen sier gjerne at denne medisinen er seponert, da er behandlingen med det aktuelle medikamentet allerede avsluttet.

===>>>   Neste uttrykk, terapeutisk vindu


Legg igjen en melding