Bukspyttkjertelen er en kjertel som ligger plassert i midtre, øvre del av buken bak mot ryggen. Dens oppgave er blant annet å produsere insulin, hvis oppgave er å fjerne sukker (glukose) fra blodbanen og bidra til at dette blir lagret som fett i cellene.Den produserer også viktige enzymer som tømmes ut i tolvfingertarmen (duodenum) sammen med gallen og har en viktig rolle i nedbryting og fordøyelse av maten vi spiser, spesielt fett og proteiner.

Det finnes to former for pankreatitt, eller bukspyttkjertelbetennelse, disse er kronisk eller akutt pankreatitt.  Akutt pankreatitt kan gå over i kronisk pankreatitt. Her vil vi ta for oss akutt bukspyttkjertelbetennelse.

Akutt pankreatitt kjenntegnes med sterke smerter i øvre del av abdomen og forhøyete pankreasenzymverdier i urin og blod. Akutt pankreatitt kan variere fra å være ufarlig til å være livstruende.

Akutt bukspyttkjertelbetennelse 800x500

Akutt bukspyttkjertelbetennelse vil kunne påvirke insulinproduksjon og dermed gi høyt blodsukker

Patogenese (årsaker)

 1. Kanalene som fører bukspyttet ut i tarmen (pankreasgangene) ligger plassert like ved galleblæren og leveren. Disse kanalene kan bli blokkert av gallestein (sekretstagnasjon), noe som kan gi gallesteinssykdom. Det kan da skje en aktivering av fordøyelsesenzymer og betennelse i området, også kalt selvfordøyelse
 2. Enkelte medisiner og i noen tilfeller virus som kusma kan også medvirke til akutt pankreatitt.
 3. Alkoholmisbruk er en annen medvirkende årsak

Symptomer

 • Sterke smerter med stråling til ryggen
 • Bukhinnebetennelse (peritonitt)
 • Tarmslyng (ileus)
 • Høyt blodsukker (hyperglykemi)
 • Sjokksymptomer

Komplikasjoner

Komplikasjoner kan i tillegg til peritonitt være abscesser (byll eller oppsamling av puss) i pankreas. Man kan også oppleve å få blodforgiftning (sepsis) eller nyresvikt.

Diagnose

For å sette diagnosen akutt pankreatitt går man gjennom sykehistorien til pasienten, man undersøker om det finnes forhøyete amylase- og lipaseverdier i serum i blodet.  Man undersøker også om pasienten har lavt kalsiuminnhold i blodet (hypokalsemi). Gulsot eller ikterus kan også være symptom på akutt bukspyttkjertelbetennelse.

Behandling

 1. Smertestillende, ofte petidin som er et opiat og som hjelper mot sterke smerter
 2. Kostholdstiltak
 3. Ventrikkelsonde
 4. Fjerne stein fra det felles området som munner ut i duodenum fra bukspyttkjertelgangen  og leveren/galleblæren. Området kalles Papilla Vateri
 5. Det må også gjerne behandles for elektrolytt og væske-balanse.
 6. Prognosen er vanligvis god men dersom det har funnet sted blødninger og nekrose i pankreas er det ca 50% dødelighet ved akutt pankreatitt.

===>>> Neste side, Fordøyelsessykdommer oversikt

Start typing and press Enter to search