Kreft i tykktarm og endetarmen kalles på «legespråket» for «Cancer coli et recti». Cancer betyr kreft, coli betyr tykktarm og recti betyr endetarm. Cancer coli et recti er ved siden av lungekreft den hyppigste kreftformen i den vestlige verden (Vest- Europa, Nord- Amerika og Australia).

Det er den hyppigste kreftformen i Norge der vi har rundt 3000 nye tilfeller årlig. Tykktarmskreft (cancer coli) og endetarmskreft (cancer recti)er adenokarsinom (springer ut fra kjertel-vev)  i over 90% av tilfellene.

Tykktarmskreft og endetarmskreft rammer for det meste etter 40- årsalderen og er like hyppig hos kvinner som menn. Svulstene dukker oftest opp i endetarm, deretter i Sigmoideum (nedre s- formete del av tykktarmen) og til slutt i høyre side av colon (tykktarmen).

Årsaker

Årsaker til cancer colon et recti er ukjent men mange antar at det er en viss forbindelse med fett- og fiber-innhold i kosten. Andre tarmsykdommer medfører øket risiko for tykktarmskreft og endetarmskreft. Cancer colon et recti kan også være arvelig og mange mener at endret bakterieflora og gallesekresjon kan ha noe å si.

Symptomer

  1. Endrede avføringsvaner som obstipasjon og diarè kan være symptomer på denne kreft-formen
  2. Kolikksmerter, tenesmer og ileus- symptomer tyder på cancer recti et colon
  3. Blodig og slimete avføring, anemi (blodmangel), slapphet og palpabel (du kan føle svulsten) tumor
  4. Dersom du har hatt sykdommen en stund kan den perforere (lage hull) inn til abdomen. man kan da få avføring i urinen og vagina

Diagnose

  • Man vil undersøke om det finnes blod i avføringen
  • Gjennomføre rektal eksplorasjon (man bruker finger for å undersøke om alt er normalt)
  • Rektoskopi/kolonskopi med biopsi
  • Ultralyd og CT- undersøkelse for å fastslå i hvilken grad kreften har spredd seg til andre deler av kroppen.

Behandling

Behandling for tykktarmskreft og endetarmskreft er kirurgisk. Alt etter hvor svulsten er plassert vil det bli aktuelt å fjerne de deler av tykktarm og endetarm som er rammet av tumor. Det kan da være at pasienten i etterkant må bruke stomi, som også kalles utlagt tarm, der avføringen kommer i en pose som henger på magen.

Prognose

Prognosen er avhengig av hvor stor spredningen er. Dersom tumoren befinner seg på tarmveggen (Dukes stadium A) er det 90% helbredelse ved cancer colon et recti. Ved spredning til leveren (Dukes stadium D) viser statistikken at  nesten alle til nå har  dødd innen 3 år. Tidlig diagnose er viktig ved tykktarmskreft og endetarmskreft.

===>>>Neste, side: Ulcerøs Kolitt (Blødende tykktarmbetennelse)

Start typing and press Enter to search