Hepatitt A virus smitter fekalt- oralt, det vil si fra avføring til munn. Det kan jo høres ekkelt ut men i praksis betyr dette at man gjerne blir infisert via mat og drikke- vann. Derfor er hygiene svært viktig for å unngå å bli smittet av hepatitt A – virus.I Norden er forekomsten av hepatitt A- virus lav, men i 1940- årene var det vanlig i Norge. I dag er det høy forekomst i U- land.  Inkubasjonstiden (tid fra du er smittet til de første symptomene dukker opp) for hepatitt A virus er 2-6 uker.

Symptomer

Vanligvis vil man gå gjennom et forstadium med feber, slapphet, kvalme, anoreksi og diarè. Etter rundt en uke kan symptomene avta og man kan føle seg bedre. Pasienten kan imidlertid samtidig få ikterus (gulsot, huden blir gul), hudkløe, mørk urin og farget avføring, i tillegg til smerter i leveren hos mange. Symptomene går gradvis over av seg selv i løpet av en til tre måneder.

Hepatitt A virus smitter gjerne fra mat og drikkevann

Diagnose

Det er hovedsaklig tre forhold som gir mistanke om denne typen hepatitt:

  • Ikterus
  • Påvisning av hepatomegali. Dvs at leveren har blitt større
  • Opplysninger om smitteforhold

I tillegg baserer man diagnosen på biokjemiske og serologiske laboratorieprøver. Det vil si at man tar blodprøver av pasienten og analyserer disse.

Behandling

Hepatitt A- vaksine og gammaglobulin beskytter mot hepatitt A. Behandling av vanlig akutt hepatitt A er symptomatisk, det vil si at formålet er å begrense symptomene mest mulig. Pasienten anbefales å holde seg unna alkohol i minst et år samt å ikke bruke medikamenter som kan være giftige for leveren.

Det anbefales også kosthold som er rikt på karbohydrater og proteiner uten for mye fett, og pasienten bør få ekstra tilførsel av B- og K- vitaminer. Ved påvist hepatitt A- infeksjon bør det gjennomføres smitteregime med enerom i ca. to uker.

===>>> Neste side, Hepatitt B

Start typing and press Enter to search