Hepatitt B kalles også for serumhepatitt og smitter særlig ved inokulasjon. Dette kan være ved blodoverføring (transfusjon) eller dersom man er uheldig og stikker seg på sprøyter eller andre spisse infiserte instrumenter.

Sprøytenarkomane, dialysepasienter eller pasienter som ofte for blodoverføringer og injeksjoner er spesielt utsatt for hepatitt B- infeksjon. Viruset smitter også seksuelt. Inkubasjonstiden er 2-6 uker.

Symptomer

Symptomene er de samme som ved Hepatitt A men kan være kraftigere og vare lengre. Disse er feber, slapphet, kvalme, anoreksi og diarè i forkant. Etter rundt en uke kan symptomene avta og man kan føle seg bedre.

Pasienten kan imidlertid samtidig få ikterus (gulsot, huden blir gul), hudkløe, mørk urin og farget avføring, i tillegg vil mange få smerter i leveren. Symptomene går gradvis over av seg selv i løpet av en til tre måneder.

Hepatitt B kan smitte om du stikker deg på en brukt sprøytespiss

Diagnose

Diagnosering vil skje ved at man kan påvise flere virusantigener. Det kan også påvises antistoffer mot disse antigenene.

Behandling

Mye av behandlingen er lik som for hepatitt A. I tillegg vil man kunne gi vaksine for å beskytte personer som er særlig utsatt for hepatitt B, disse er hovedsaklig:

  1. Noen grupper helsepersonell
  2. Folk med mange seksualpartnere
  3. Narkomane
  4. Homofile menn

Komplikasjoner

Opp mot 5% av rammede bli kroniske smittebærere av hepatitt B-virus.  Dødeligheten er under 1%.

===>>> Neste side, Hepatitt C

Start typing and press Enter to search