Crohns sykdom er en kronisk betennelsessykdom som for det meste forekommer i nedre del av ileum (nederste tredjedel av tynntarmen), men kan også opptre i hele mage-tarm kanalen. Det vil si helt fra munn til anus. Crohns sykdom forekommer noe oftere hos kvinner enn hos menn og er økende i omfang. Årlig registreres det rundt 5 nye tilfeller per 100 000 innbyggere og den debuterer oftest i alderen 20-40 år, men barn kan også få sykdommen.  Årsaker til Crohns sykdom er ukjente.

Sykdommen angriper alle lag i tarmveggen, til forskjell fra ulcerøs kolitt som kun angriper slimhinnen. Crohns medfører ofte fistler, stenoser (forsnevringer) og perforasjon (gjennomboring).

 Symptomer på Crohns sykdom

 • Magesmerter er vanligste symptom.
 • Ellers er diarè, luftplager, vekttap og feber også vanlige symptomer på Crohns sykdom.
 • Fisteldannelse til bukvegg, urinblære, vagina og i analregionen kan også forekomme.
 • Hos barn kan også underernæring og vekstretardasjon inntreffe.
Crohns sykdom

Crohns sykdom opptrer stort sett i nedre del av ileum

 Diagnose

 1. Dersom yngre mennesker har magesmerter, hyppig avføring, og særlig ved fistler i tarmen, er det god grunn for å mistenke Crohns sykdom.
 2. Røntgenundersøkelse kan påvise Crohns sykdom ved at en kan observere det affiserte tarmavsnittet. Det vil komme frem som en forsnevring i lumen.
 3. Man kan ta biopsi ved koloskopi.
 4. Kan være vanskelig å skille sykdommen fra ulcerøs kolitt dersom sykdommen affiserer colon.

Behandling

Behandlingen er for det meste symptomatisk, at formålet er å dempe symptomene og motvirke komplikasjoner og mangeltilstander. Men hos barn forsøker man å oppnå normal vekst og full klinisk remisjon (helbredelse). De viktigste behnadlingstiltakene er:

 • Dietetisk
  – Proteinrik og fettfattig kost ved diarè/steatore
  – Å hvile tarmen var tidligere vanlig men det er omdiskutert om dette er hensiktsmessig
  – Vitaminmangel (B12, A, D og K) må korrigereres
  – Anemi og elektrolyttforstyrrelser må korrigeres
 • Anti-inflammatorisk behandling
  – Pednisolon er effektivt
  – Sulfasalazin ved kolitt
  – 5- aminosalisylsyre (5- ASA) ved tynntarmsaffeksjon
  – Nitroimidazoler
  – Azatioprin, ciklosporin A og monoklonalt anti- TNF- alfa ved alvorlige tilfeller
 • Kirurgisk
  – Kirurgi er aktuelt dersom medikamentell behandling er forsøkt og man fremdeles har stenose, fistler, abscell og vedvarende betydelig sykdom
  – Innnen 5 år er 40% operert.

Prognose

Crohns sykdom har en god prognose dersom et begrenset tarmområde er angrepet. Hvis flere tarmavsnitt er affisert er prognosen dårligere.

===>>> Neste sykdom, Ulcerøs Kolitt

Start typing and press Enter to search