Tilfeller av bukspyttkjertelkreft øker og utgjør på 2000- tallet rundt 3% av alle maligne svulster. Direkte årsaker til sykdommen er ukjent men røyking og alkohol disponerer. Menn er mest utsatt for å få cancer pankreatis og dette skjer som oftest etter man er fylt 50-60 år.

Svulsten er adenokarsniom, som betyr at den utgår fra kjertler. Svulsten sitter ofte i caput pancreatis (bukspyttkjertelens hode). Kreften sprer seg via lymfesystemet, hematogent (i blodet) og ved direkte infiltrasjon til leveren, magesekken og tarmsystemet.

Symptomer

Symptomene kommer ofte snikende i form av

  1. Smerter i øvre del av abdomen
  2. Med fordøyelsesplager (dyspepsi)
  3. Diarè
  4. Vekttap
  5. Ikterus (gulsot) med kløe (ofte grunnen til at personen oppsøker lege). Gulsot kan forekomme dersom svulsten allerde har infiltrert og avklemt galleveiene.
  6. Venetrombose i beina (tromboflebitt)

Diagnose

Det er ofte vanskelig å stille diagnosen bukspyttkjertelkreft på grunn av ukarakteristiske symptomer og man venter ofte med å stille diagnosen cancer pankreatis til etter pasienten har fått gulsot, ikterus.

  • De beste metodene for å påvise bukspyttkjertelkreft er ved hjelp av CT (computertomografi) og ERCP (Endoskopisk retrograd kolangiopankreatikografi). Vha ERCP kan man se at svulsten klemmer av ductus choledochus og evt ductus pancreaticus, slik at væsken ikke kan passere
  • Ultralydundersøkelse kan styrke mistanken om svulst i bukspyttkjertelen og eventuelt da cancer pankreatis

Behandling

Behandling for bukspyttkjertelkreft foregår kirurgisk dersom dette er mulig. Man vil da fjerne hele eller deler av bukspyttkjertelen og i noen tilfeller også tolvfingertarmen (duodenum).

Komplikasjoner

Dersom bukspyttkjertelens funksjon blir redusert eller at pankreas blir fjernet vil pasienten utvikle diabetes mellitus på grunn av mangel på insulinprodusksjon.

Prognose

Prognosen ved cancer pankreatis er vanligvis dårlig der rundt 1% av pasientene lever etter 5 år. Dersom svulsten er lokalisert nær ampulla vateri er prognosen for overlevelse ca 30% etter 5 år.

===>>>Neste sykdom, magekreft (Cancer Ventriculi)

Start typing and press Enter to search