Magesår er en tilstand der man får godartede sår på slimhinnen i magesekken (ulcus ventriculi) eller tolvfingertarmen (ulcus duodeni). Ulcus betyr «sår som kommer av sykdom», og forekommer ofte på slimhinner og hud.Rundt 8-9 % av befolkningen rammes av magesår en eller annen gang i løpet av livet. UIcus duodeni (magesår i tolvfingertarmen) rammer for det meste menn.

Dersom magesåret er ubehandlet får de fleste residiv (sykdommen kommer tilbake) i løpet av det første året. Røyking øker faren for residiv i tillegg til at det sinker heling av sykdommen.

Årsaker til magesår (etiologi)

Det finnes fire hovedårsaker til magesår, eller ulcus sykdom.

 1. Helicobacter Pylori infeksjon. Pasienter med ulcus duodeni er nesten i alle tilfeller infisert med Helicobakter Pylori, mens de med ulcus ventriculi har Helicobakter Pylori i 70-80% av tilfellene.  Man får alltid kronisk gastritt (betennelse i slimhinnen i magesekken). Utryddelse av bakterien helbreder gastritt og ulcera. Det minimerer også faren for tilbakefall
 2. Det kan være ubalanse mellom syre/ pepsin- påvirkning og slimhinnens motstandskraft
 3. Slimhinnen i magen kan være skadet av NSAIDs og kortikosteroider og gi sår (ulcus), blødning og perforasjon
 4. Røyking, stress og arv kan være medvirkende årsaker til magesår

Symptomer

 • Sviende smerter i den øverste del av buken eller abdomen, spesielt om natten og når personen blir sulten
 • Halsbrann
 • Sure oppstøt
 • Spiselindring
 • Tardive smerter, spesielt rundt ulcus duodeni
 • Blødninger, perforasjon (gjennomhulling) og luft i abdominalhulen
Magesår

Magesår er godartede sår på slimhinnen i magesekken (ulcus ventriculi) eller tolvfingertarmen (ulcus duodeni)

Diagnose

 1. Anamnese (pasientens egen redegjørelse)
 2. Gastrokopi, biopsi med cancer- mistanke
 3. Serumantistoffer mot Heliobacter Pylori
 4. Pusteprøve med 13C- urea
 5. Dyrking av Heliobacter Pylori i biopsi
 6. Blod i avføring

Behandling

 1. Unngå NSAIDs
 2. Ved Heliobacter Pylori positiv sykdom utrydder man bakterien ved hjelp av antibiotika, proton- pumpehemmere (syrenøytraliserende middel) og evt. Vismut
 3. Ved Heliobacter Pylori negativ ulcus sykdom: Antacida/ Sukralfat som øker slimhinnenes motstandskraft, H2- antagonister eller syrenøytraliserende
 4. Blødninger som ikke stanser: Etsing, elektrokoagulasjon, laserbehandling eller operasjon. Kirurgi dersom det er påvist Ulcus Perforans eller Polyrusstenose (trangt område(stenose) ved utgangen av magesekken

===>>> Neste sykdom, Gallestein

Start typing and press Enter to search