Magekreft er en sykdom som er særlig utbredt i Finland og Japan. Årsaken til dette er uviss. I Norge har vi rundt 650 tilfeller årlig (2013).  95 % av all magekreft er adenokarsinom, det vil si en ondartet svulst som kommer fra kjertelceller. De siste 5% av Cancer Ventriculi- tilfellene kommer innunder lymfome (det vil si de dukker opp i lymfesystemet) eller andre typer.

Rundt 50% av alle krefttilfeller i Norge springer ut fra kjertelceller, og forekommer i tillegg til i magesekken også på bukspyttkjertelen, i tykktarm, på prostata og i brystet.

Årsaker

Man er ikke sikker på årsakene til magekreft, men geografiske og genetiske forhold spiller sannsynligvis en stor rolle.  Predisponerende faktorer:

 1. Kronisk betennelse i magesekkens slimhinne (atrofisk gastritt)
 2. Ventrikkelreseksjon
 3. Blodgruppe «A» er mer utsatt enn andre blodtyper
 4. Helicobakter Pylori- infeksjon

Symptomer

 • Nedsatt matlyst
 • Slapphet
 • Vekttap
 • Anemi (blodmangel, for få erytrocytter(røde blodlegemer). Mer nøyaktig for lite hemoglobin i blodet
 • Føler seg oppfylt med mat, har brekninger. Dette kan tyde på passasjehindring
 • Etterhvert smerter og palpabel tumor i øvre del av abdomen (epigastriet)
 • Komplikasjoner kan være oppkast av blod, manglende muskelaktivitet i magesekken (ventrikkelretensjon) eller gjennomboring av ventrikkelen (ventrikkelperforasjon)

Diagnose

 1. Anamnese
 2. Blod i avføring
 3. Gastrokopi med biopsi
 4. Røntgenundersøkelse med kontrast
 5. Påvisning av spredning ved Ultralyd og CT- undersøkelse av lever, abdomen og thorax.

Behandling

 1. Etter svulst er lokalisert: Fjerning av deler av eller hele magesekken, også kalt ventrikkelreseksjon
 2. Ved mer utbredte svulster: Fjerning av nesten hele magesekken (gastrektomi)
 3. Ved dattersvulster av kreftsvulsten (kalt metastaser) forsøker man med cellegift, dette kalles også kjemoterapi eller cytostatika. Dette kan gi forbigående bedring hos rundt 50% av pasientene og med ca 6 måneders livsforlengelse, men kan også gi tydelige bivirkninger

Prognose ved lokaliserte svulster er ca 40% overlevelse etter 5 år.

===>>> Klikk her for å lese om neste sykdom, Crohns sykdom

Start typing and press Enter to search