Hepatitt D

Hepatitt D angriper kun pasienter som har en akutt eller kronisk infeksjon med hepatitt B. Den overføres vanligvis kun ved inokulasjon og sees omtrent utelukkende hos sprøytenarkomane. Hepatitt D har økt dødelighet hos pasienter som har kronisk Hepatitt B.

Hepatitt E

Forløp og symptomer for hepatitt E er veldig lik de for hepatitt A. Smittemåten er fekal- oral med inkubasjonstid på rundt 3-9 uker. Hepatitt E opptrer for det meste i u- land i forbindelse med store epidemier. Den smitter da gjerne gjennom drikkevann. Symptomene er vanligvis lette unntatt ved graviditet, der sykdomsbildet kan være alvorlig og gir mortaliteten er på rundt 20%.

===>>>   Neste side, Akutt Bukspyttkjertelbetennelse

Start typing and press Enter to search