Hepatitt C-virus smitter særlig ved blodtransfusjon, inokulasjon og infiserte sprøyter. Sykdommen kan også smitte via barberhøvler, tannbørster, ved heteroseksuell kontakt (moderat) og sjeldnere fra mor til barn.

Det finnes rundt 300 millioner smittebærere globalt i 2013. Inkubasjonstiden (tiden det tar fra du blir smittet til du blir syk) er for hepatitt C ca 1-6 måneder. (Sykdomslære 2004, av Jacobsen m fl.)

Symptomer

Slapphet og tretthet er vanlige symptomer på hepatitt C. Personen kan også ha anikterisk forløp (dvs uten gulsott). Ellers er det vanligvis moderate symptomer, som:

  • Gul i huden
  • Gul på hviten i øynene
  • Smerter i magen (oppe til høyre)
  • Mørk urin
  • Vekttap og senket apetitt

Diagnose

Diagnosen tas ved hjelp av blodprøver. Man kan da påvise viruset i blodet, men ser ikke umiddelbart om leveren er skadet. For dette kreves flere blodprøver og eventuelt flere undersøkelser. Disse kan inkludere elastografi (ultralydbasert undersøkelse) eller leverbiopsi (ta ut en liten bit av leveren for analyse). Dersom pasienten nylig har fått blodoverføring (blodtransfusjon) så er det spesielt grunn til å mistenke hepatitt C-virus dersom han viser tegn på dette.

Hepatitt C

Behandling av hepatitt c

Interferon i lang tid, gjerne i 1/2 til 1 år for å redusere utviklingen av cirrhose (skrumplever). Ellers er behandlingen symptomatisk. I likhet med hepatitt B er det viktig å ta spesielt hensyn for unngå blodsøl og smitte med infiserte sprøyter og instrumenter.

Ny behandling: Det er nå kommet en ny, men svært dyr behandling på markedet. Les mer om den her.

Komplikasjoner

Rundt 80% av hepatitt C- rammede får kronisk hepatitt og uten behandling vil 20-30% utvikle cirrhose i løpet av de neste 20 år.

===>>>Neste side, Hepatitt D og E

Start typing and press Enter to search