Nyresvikt

Nyresvikt

Nyresvikt kan forårsakes av infeksjon

Nyresvikt er en sykdom i nyrene der nyrenes funksjon er sterkt nedsatt eller ikke fungerer i det hele tatt.

Nyrene er kroppens rensestasjon og sterkt nedsatt funksjonalitet kan gi mange og alvorlige plager.

Nyrene renser kroppsvæsken for avfallsstoffer, og regulerer salt, væske og syre-base balansen i kroppen.

Nyrene er også med på å regulere blodtrykket og kalsiumbalansen i kroppen. Behandling av nyresvikt er dialyse og/eller nyretranplantasjon.

Akutt og kronisk nyresvikt

Sykdommen deles i akutt og kronisk sykdom. Der akutt opptrer raskt med hurtig nedsatt nyrefunksjon utvikler kronisk nyresvikt seg over tid.

En akutt nyresvikt kan man vanligvis bli helt frisk fra, men den kan også lede til kronisk nyresvikt. En kronisk nyresvikt må behandles med dialyse og eventuelt transplantasjon. Nyretransplantasjon er eneste måte å bli frisk fra kronisk nyresvikt på.

Konsekvenser

Konsekvensene av ubehandlet nyresvikt er død.

Ved nyresvikt kan man oppleve en rekke symptomer som vi vil gå gjennom under “kronisk nyresvikt” og “akutt nyresvikt” på de to neste sidene. Noen av de vanligste er

  • Tretthet
  • Kvalme
  • Hudkløe
  • Hypertensjon
  • Lav blodprosent pga nedsatt produksjon av erytropoietin (EPO) som dannes i nyrene
  • Protein i blodet

På de neste to sidene tar vi for oss kronisk og akutt nyresvikt.

===>>> Neste side: Akutt nyresvikt


Legg igjen en melding