Førstepassasjeeffekten

 1. Fra tarmsystemet samles veneblodet i vena porta
 2. Dette portveneblodet går så videre til leveren
 3. Det ledes så gjennom leveren før det kommer ut i den systemiske sirkulasjonen
 4. I løpet av passasjen gjennom leveren kan legemidler og andre stoffer taes opp av leveren
 5. Noen legemidler fjernes raskt og i stor grad mens for andre er det lite som fjernes av leveren underveis
  1. Dette kalles å ha lav eller høy førstepassasjemetabolisme.
  2. Dersom et legemiddel har høy førstepassasjemetabolisme vil en stor grad av det fjernes fra blodbanen i det blodet passerer leveren.
  3. Legemiddelet vil da miste sin effekt.
  4. Årsaken til dette er at mindre av legemiddelet blir fraktet til cellene i de forskjellige vevene i kroppen via blodet. De mister altså sin effekt når leveren metaboliserer dem

===>>>   Neste side, biologisk tilgjengelighet