Med administrasjonsmåter mener man i medisinen hvordan medisinen inntas og tas opp i kroppen.

Vi har hovedsaklig fem administrasjonsmåter:

  1. Per os/per oralt – Gjennom munnen
  2. Rektalt – Gjennom endetarmen
  3. Sublingualt – Under tungen
  4. Transdermalt – Gjennom huden
  5. Par enteralt – Utenom tarmsystemet. Det vil si ikke via munn eller endetarm

Et legemiddel har forskjellig effekt etter administrasjonsmåte. Et legemiddel som gis direkte rektalt vil for eksempel ofte fungere raskere enn om det blir gitt per oralt. Grunnen til dette er at om det gis per oralt må det gjerne gjennom deler av fordøyelsessystemet før det kommer til tarmen der det blir tatt opp i blodet.

Gis det en injeksjon som går rett i blodbanen vil denne fungere raskere og sterkere enn andre administrasjonsmåter fordi legemiddelet går rett inn i blodet, og således ikke går via førstepassasjen i leveren. Det når derfor raskt og komplett frem til målorganet.

===>>>   Neste side, synonympreparat

Start typing and press Enter to search