Ulcerøs kolitt er en kronisk, blødende betennelse i tykktarmens slimhinne. Årsak til sykdommen er ukjent og den er regnet for å være en autoimmun sykdom. Det er velkjent at psykiske faktorer virker inn på sykdommen.Ulcerøs kolitt rammer som oftest endetarmen og nedre del av tykktarmen men hele kolon (tykktarmen) blir angrepet hos 1/3 av alle som er rammet.  Tykktarmbetennelsens alvorlighetsgrad kan variere fra lett overflatisk og til kraftige blødninger.

Betennelsen er begrenset til kolons slimhinne, i motsetning til Crohns sykdom som rammer hele tarmveggen. Norge er blant de landene som har høyest forekomst av ulcerøs kolitt med 14 nye tilfeller per 100 000 innbyggere årlig (Tidsskrift for den norske legeforening).  Debutalder er stort sett fra 20-40 år.

Symptomer

 1. Blodig og slimete avføring med noen tilfeller av diarè
 2. Kramper i endetarmen (tenesmer)
 3. Feber og anemi (blodmangel, lite erytrocytter i blodbanen)
 4. Typisk kronisk sykdomsforløp med perioder som er gode avbrutt av perioder med akutt forverring
 5. Noen pasienter har symptomer fra ledd og smerter i øynene på grunn av iridosyklitt (betennelse i iris og ciliarlegemet i øynene)

Ulcerøs kolitt

Diagnose

Diagnosering baseres på sykehistorie. I tillegg gjennomføres koloskopi med biopsi i tillegg til avføringsprøver. Avføringsprøver tar man for å utelukke blant annet Campylobakter- infeksjon, shigellose, salmonellose, yersiniose, amøbedysenteri og Clostridium difficile kolitt.

Behandling

Ulcerøs kolitt deles inn i tre alvorlighetsgrader, mild, moderat og alvorlig. Behandlingsform avhenges av alvorlighetsgrad. Ved mild og moderat forløp bruker man medikamentell behandling. Ved alvorlig form gjennomfører man kirurgisk inngrep:

 • Mild form
  – 5- aminosalisylsyre (5- ASA) eller Sulfasalazin som virker anti-inflammatorisk (anti- betennelsesvirkning)
  – Ved moderat forverrelse bruker man i tillegg glukokortikosteroid- klyster/ skum i 1-2 ukers periode.
 • Moderat form for tykktarmbetennelse
  – Som ved mild form men i tillegg glukokortikosteroider per oralt
 • Alvorlig form
  – Sykehusinnleggelse med korreksjon av væske- og elektrolytt- forstyrrelser, anemi og hypoproteinemi
  – Parenteral ernæring
  – Ved fulminant kolitt (livstruende): Overvåking, kortikosteroider, kolektomi (fjerning av hele eller deler av tykktarmen).

Profylakse (forebygging)

 • 5- ASA eller sulafazalazin, kan forsøkes seponert etter to års symptomfri periode
 • Kortikosteroider eller azatioprin ved forverrelser
 • Jerntilskudd
 • Ingen spesiell diett
 • Alle pasienter skal følges over tid
 • Forverres vanligvis ikke ved graviditet. Gravide behandles ved ulcerøs kolitt på samme måte som ikke- gravide. Kan føre til lett økt fare for abort

Ulcerøs kolitt kan føre til plager også utenfor fordøyelseskanalen, blant annet i lever og galleganger. Årsaken til dette er uviss. Etterkontroll er viktig fordi ulcerøs kolitt kan føre til tykktarmskreft (cancer coli). Prognosen ved ulcerøs kolitt er god ved tidlig fjerning av deler av eller hele tykktarmen (kolektomi). Ellers er forløpet variabelt.

===>>> Neste  side, Magesår

Start typing and press Enter to search