Hepatitt (Leverbetennelse)

Hepatitt

Hepatitt


Hepatitt er latin og betyr “betennelse i leveren”. De fleste har hørt om de tre vanligste formene for hepatitt; hepatitt A, hepatitt B og hepatitt C, men det finnes også hepatitt D og E, disse er imidlertid mindre vanlige. De viktigste årsakene til hepatitt er virus (virushepatitt) og forgiftning (toksisk hepatitt). Man deler videre hepatitt inn i akutt og kronisk sykdom.

En rekke medikamenter kan føre til leverskade som bivirkning. Cellegift (cytostatika) har en direkte toksisk (giftig) effekt på leveren, avhengig av dose. For mye paracetamol kan også gi alvorlig leverskade. Leverskade kan også være resultatet av allergisk reaksjon mot medisiner som klorpromazin, metyldopa, statiner, sulfonamider og furadantin.

Hepatitt som skyldes alkohol

Den vanligste årsaken til leversykdom i Norge er som følge av alkoholmisbruk over tid (etanol). Skaden kan forekomme enten kronisk dersom det dreier seg om misbruk over tid, eller akutt ved forhøyet alkoholmisbruk i en kortere periode. Det er vanlig at akutt alkoholisk hepatitt oppstår hos en kronisk misbruker som over en kortere periode har økt sitt misbruk.

Kronisk alkoholmisbruk vil typisk kunne føre til at personen utvikler fettlever (steatose). Dette kommer av at det meste av leverens metabolske (stoffskifte) kapasitet blir opptatt med å metabolisere alkohol. Da vil lipider (fett) hopes opp i levercellene (hepatocyttene). Dersom pasienten slutter å drikke er sykdommen reversibel om han/hun stopper i tide.

Dersom personen fortsetter å drikke vil hun kunne utvikle skrumplever, også kalt levercirrhose. Dette skjer fordi levercellene (hepatocyttene) dør og erstattes med bindevev. Hepatom (leverkreft) er vanligere hos mennesker som misbruker alkohol over tid, enn hos øvrigheten.

Akutt hepatitt

Akutt hepatitt skyldes vanligvis virusinfeksjon (virushepatitt). Det blir i Norge meldt rundt 500 tilfeller av akutt hepatitt i året men man regner med at det også er mange milde tilfeller som derfor ikke blir rapportert.

Kronisk hepatitt

Kronisk hepatitt dukker opp som en følge av akutt hepatitt. Den opptrer i to former, aggressiv og kronisk vedvarende hepatitt.

På de neste sidene vil vi gjennomgå de forskjellige typene hepatitt. Vi begynner med Hepatitt A, deretter hepatitt B, hepatitt C og til slutt kort om hepatitt D og E.

===>>> Neste side, Hepatitt A


Legg igjen en melding