Sykdommer

Her kan du lære det grunnleggende fra faget sykdomslære. Innholdet består av diverse oppsummeringsartikler fra pensumlitteratur som er brukt i sykepleierstudier, samt artikler fra diverse andre kilder. Informasjonen og innholdet som fremkommer her kan ikke benyttes som konkrete medisinske råd, og kan ikke benyttes som erstatning for legebesøk.

Informasjonen kan imidlertid brukes som informasjonskilde for å lære seg det grunnleggende om en rekke av våre vanligste sykdommer, på en effektiv måte. Pensumlitteratur er ofte tung og detaljert. Litt av poenget med denne siden er at man skal kunne få inn en grunnleggende forståelse av faget, ved hjelp av et enklere språk enn det man finner i tung akademisk litteratur. Det viktigste tenker vi, er at man lærer og forstår det man leser.

Som med wikipedia og alle andre artikler, det imidlertid viktig at du alltid undersøke referanser og kilder nøye, før du bruker kunnskapen til noe. Det er brukt solide kilder i denne delen. Sykdom og menneskekroppen er komplekse temaer, og har du helseplager må du oppsøke lege.

Vær obs på at vi ikke har hatt mulighet til å oppdatere artiklene på denne delen av nettsiden etter 2014. Dette betyr at det kan finnes nyere og bedre kunnskap, bedre medisiner og bedre behandlingsmetoder per i dag, enn hva som var tilfellet da.

Du kan lese mer om metode og kildekritikk under delen for metode og forskning. Den finner du her

Innholdet på denne siden er satt sammen med omhu og referanser skal være oppgitt på alle artikler, men dette garanterer ikke nødvendigvis dets nøyaktighet og fullstendighet.  Les vår disclaimer her

Wikipedia beskriver sykdom som: «En sykdom er en unormal tilstand for kropp eller sinn som fører til misbehag, dysfunksjon eller andre plager». Sykdommer, eller sykdom beskrives på forskjellige måter, og ulike personer har ulik oppfatning av hva som menes med sykdom. Innenfor medisinen er imidlertid sykdom oftest relatert til diagnoser og symptomer.

Omhelse.no oppdateres kontinuerlig og om det er noen sykdommer du savner omtalt kan du tipse oss via kontaktsiden. All informasjonen er basert på pensum fra sykepleier bachelor utdanning i Norge.

Du kan se en oversikt over kilder på kildesiden.

===   >>>   Neste side, Hjerte og karsykdommer

Start typing and press Enter to search